Regulamin

Serwis www.slodkiduet.pl, prowadzony jest przez Pracownię Słodki Duet Magdalena Opala, z siedzibą przy Trakt Lubelski 286D, 04-667 Warszawa, identyfikującą się numerami NIP 5213146003 oraz REGON 367545910.


1. Pracownia Słodki Duet Magdalena Opala przyjmuje zamówienia drogą internetową na ciasta, produkty cukiernicze oraz warsztaty cukiernicze ze sprzedażą bezpośrednią. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.slodkiduet.pl.

2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie. Wszystkie podstrony do których prowadzą linki w poszczególnych punktach regulaminu są jego integralną częścią.

3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac modernizacyjnych powodujących brak dostępności do serwisu.

4. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie www.slodkiduet.pl są cenami finalnymi. Podane ceny są wiążące w momencie potwierdzenia zamówienia zaliczką. Kupujący ponosi również koszty dostawy, które określone są w formularzu zamówienia.

5. Oferowane produkty mogą zostać objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od standardowych warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Pojedyncze promocje trwają w określonym czasie i obejmują tylko wybrane przez Pracownię Słodki Duet Magdalena Opala produkty. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych opisane są w publikowanych materiałach reklamowych związanych z daną akcją. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.

6. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji po dokonaniu płatności (zaliczki) przez zamawiającego oraz jej pozytywnej weryfikacji przez Pracownię Słodki Duet w terminie określonym w wiadomości mailowej od Pracowni Słodki Duet. Brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia

7. Zamówienia muszą być opłacone drogą elektroniczną, przelewem tradycyjnym lub gotówką przy odbiorze.

8. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową w ciągu 24h od złożenia zamówienia za pomocą formularza.

9. Ciasta i produkty cukiernicze dostępne w serwisie www.slodkiduet.pl należą do produktów szybko zbywalnych (szybko rotujących). Ze względu na ich charakter zwrot towaru z wymienionych kategorii po jego otrzymaniu nie jest możliwy.

10. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia dokonane drogą mailową w ciągu 24h od przyjęcia zlecenia do realizacji przez Pracownię Słodki Duet. Nie później jednak niż na 3 dni przed terminem dostarczenia lub odbioru zamówienia. 

11. Pracownia Słodki Duet Magdalena Opala zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od serwisu, gdy wykonanie lub doręczenie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.

12. Pracownia Słodki Duet Magdalena Opala zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia w przypadku, gdy pojawi się w nim nieprawidłowa informacja będąca wynikiem nieświadomego błędu pracownika lub systemu Pracownia Słodki Duet Magdalena Opala. Może to dotyczyć błędnie wprowadzonej informacji w podstronie produktu lub ofercie, np. ceny, opisu, zdjęcia.

13. Klient zobowiązuje się do wpłacenia reszty kwoty za zamówiony towar gotówką przy odbiorze, lub przelewem bankowym w ciągu 24h od odbioru zamówienia.

14. Godziny dostawy są preferencyjne i orientacyjne

15. Dostawa ciast i wyrobów cukierniczych jest możliwa jedynie na terenie Warszawy i okolic.

16. Dostawa realizowana jest przez firmę zewnętrzną. Pracownia Słodki Duet nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru podczas przewożenia.

17. W uzasadnionych przypadkach Pracownia Słodki Duet Magdalena Opala zastrzega sobie prawo do odmówienia dostarczenia zamówionego towaru, proponując odbiór osobisty nie później jednak niż w ciągu 48h od przesłania przez klienta formularza zamówienia.

18. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta lub anulacją.

19. Dostawca związany z cukiernią może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą w celu ustalenia jego obecności pod adresem dostawy.

20. W przypadku, gdy kurier nie zastaje adresata pod podanym w zamówieniu adresem, lub adresat odmawia przyjęcia przesyłki, zostaje ona przewieziona do Pracowni Słodki Duet, o czym bezzwłocznie informujemy klienta drogą telefoniczną lub mailową. Pracownia Słodki Duet Magdalena Opala nie ponosi wówczas odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia.

21. Jeżeli pod adresem podanym w zamówieniu przewoźnik nie zastanie adresata, może on zostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu.

22. Przesyłki do organizacji, w których obowiązują specjalne zasady wejścia na teren budynku (np. do hoteli, dużych firm, itp.) doręczane są do recepcji lub sekretariatu. Odbiorca jest wówczas informowany o oczekującej na niego przesyłce.

23. Reklamacje dotyczące opóźnienia dostawy muszą zostać złożone przez e-mail w ciągu 48h od faktycznego terminu doręczenia zamówienia do rąk adresata. Pozostałe reklamacje można składać w ciągu 7 dni od terminu doręczenia/odbioru.

24. Każda reklamacja jest traktowana indywidualnie i dokładnie rozpatrywana przez Pracownię Słodki Duet Magdalena Opala. Po wyjaśnieniu przyczyny i charakteru problemu z produktem, Klientowi może być zaproponowana odpowiednia rekompensata.

25. Produkty dostarczane do odbiorcy są świeże i należy je stosownie przechowywać, aby zachowały świeżość:

Torty - temperatura przechowywania 2-8 st. Celsjusza

Ciastka, pierniki, ozdoby cukiernicze - w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej

26. Pracownia Słodki Duet Magdalena Opala nie odpowiada za niewłaściwe przechowywanie towaru przez klienta, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia lub żywotności.

27. Pracownia Słodki Duet Magdalena Opala odpowiada za oferowane produkty do wysokości wartości zamówienia złożonego przez Klienta.

28. Wszystkie reklamacje Klient zobowiązuje się składać drogą mailową.

29. Pracownia Słodki Duet Magdalena Opala zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym zamówieniem. Pracownia Słodki Duet Magdalena Opala zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych w postaci newsletterów drogą mailową oraz sms’ów do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów na stronie www.slodkiduet.pl

30. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie Pracownia Słodki Duet Magdalena Opala należą do firmy Pracownia Słodki Duet Magdalena Opala i tym samym objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).

31. Pracownia Słodki Duet Magdalena Opala zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu oraz jego podstron w dowolnym czasie. Zmiany te zobowiązują w zamówieniach składanych od momentu w którym zostały one wprowadzone.

32. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w www.slodkiduet.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).